Nitriansky samosprávny kraj

Dom ľudového bývania

Projekt s názvom "Dom ľudového bývania ON-LINE" vznikol v občianskom združení Fotoklub Šaľa ako potreba zviditelnenia historickej pamiatky na území mesta Šaľa. Reálnu podobu dostal projekt pod prstami prezidenta Fotoklubu Šaľa. Svetlo sveta však uzrel až vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja a spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre, ktoré je správcom Domu ľudového bývania. V neposlednom rade patrí veľká vďaka folklórnemu súboru Važinka pod vedením Dr. Jozefa Búrana, ktorý prišiel a spolu s kolektívom osobne vytvoril pravú ľudovú atmosféru.

Partneri projektu:

  • Nitriansky samosprávny kraj

    zohral v dejinách formovania slovenského národa, jeho kultúry, vzdelanosti, významnú úlohu, má rozlohu 6 343 km², čo je 12,9% z rozlohy SR.

  • Ponitrianske múzeum v Nitre

    je regionálne múzeum, ktoré dokumentuje vývin prírody a spoločnosti okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa v odboroch archeológia, etnografia, história, numizmatika, botanika, geológia a zoológia.

  • Rubinfoto.com

    je maliar a jeho farbami je svetlo, štetcom fotoaparát a plátnom zvitkový film, či digitálny snímač. Svetlo je najlepší kúzelník, on "už len" stojí opodiaľ a v správny okamih zastaví čas a zachytí krásu naveky.